BSZS Ulm

SV Bundessiegerzuchtschau Ulm, 31.08.2012 – 02.09.2012

Gebrauchshundeklasse Rüden: Wallaby vom Kapellenberg V2
Gebrauchshundeklasse Rüden: Sabaat von Aurelius V16
Gebrauchshundeklasse Hündinnen: Queen vom Kapellenberg V4